Αυτόλογη μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος: Κλινικές δοκιμές σε εξέλιξη
 

Διαβήτης τύπου-1: το 2005, στη Φλώριδα των ΗΠΑ, ξεκίνησε κλινική μελέτη, με αυτόλογες μεταμοσχεύσεις βλαστικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος, σε ασθενείς με Διαβήτη Τύπου-1. Η συγκεκριμένη κλινική μελέτη περιλαμβάνει 15 νεαρούς ασθενείς με Διαβήτη τύπου 1 (μέσος όρος ηλικίας: 19. 2 ετών), στην αρχή εκδήλωσης της ασθένειας. Οι ασθενείς παρακολουθούνται κάθε 3 μήνες, κατά το πρώτο έτος μετά τη μεταμόσχευση και κάθε 6 μήνες, κατά το δεύτερο έτος μετά τη μεταμόσχευση. Τον Ιούνιο του 2007, οι ερευνητές παρουσίασαν τα πρώτα αποτελέσματα 8 ασθενών (2.4 - 7 ετών) στους 6 μήνες μετά τη μεταμόσχευση, όπου επισημαίνεται η θετική επίδραση της μεταμόσχευσης, ως προς τα επίπεδα της γλυκόζης που ανιχνεύεται στο αίμα και ως προς την απαιτούμενη ημερήσια δόση εξωγενούς ινσουλίνης. Το FDA (Food and Drug Administration) τους δίνει τη δυνατότητα επέκτασης της μελέτης έως και 23 ασθενείς. Οι ερευνητές, θα επισημοποιήσουν τ’ αποτελέσματα τους, όταν 10 ασθενείς, συμπληρώσουν τον πρώτο χρόνο θεραπείας, ενώ η τελική αναφορά των συνολικών αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί, όταν συμπληρωθεί και το δεύτερο έτος.


&: Haller MJ, Viener HL, Wasserfall C, Brusko T, Atkinson MA, Schatz DA. 2008. Autologous umbilical cord blood infusion for type 1 diabetes. Exp Hematol. 36:710-5.
 

Εγκεφαλική παράλυση: Στο Πανεπιστήμιο του Duke, βρίσκεται εν εξελίξει κλινική μελέτη, για την αυτόλογη χρήση βλαστικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος, σε παιδιατρικούς ασθενείς με εγκεφαλική παράλυση. Παρόμοιες μελέτες δρομολογούν και άλλα πανεπιστήμια, όπως τα: UT Health Sciences Centers, Houston, TX; Univ.Georgia.

&: Harris DT., Rogers I. 2007. Umbilical cord blood: a unique source of pluripotent stem cells for regenerative medicine. Curr Stem Cell Res Ther. 2: 301-309.

 

 

 
[Η ιστορία της μικρής Ε.Μ.] [H ιστορία του μικρού Dallas Hextell] [H ιστορία του μικρού Ryan] [Η ιστορία του Jesse] [Θεραπεία απλαστικής αναιμίας] [Μελέτη σε παιδιά με διαβήτη τύπου-1]