Πρώτη αναφορά αυτόλογης μεταμόσχευσης βλαστικών κυττάρων ομφαλοπλακουντι- ακού αίματος, σε 3-χρονη ασθενή με οξεία λεμφοβλαστική αναιμία.
 

Η Ε.Μ είναι ένα εξάχρονο κορίτσι, το οποίο σε ηλικία τριών ετών, παρουσίασε μώλωπες σε υπέρμετρο βαθμό και σπληνομεγαλία. Μετά τη διάγνωση της ασθένειας (οξεία λεμφοβλαστική αναιμία), το τρίχρονο κοριτσάκι υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία. Στο πολύ σύντομο όμως χρονικό διάστημα, των 44 εβδομάδων μετά την έναρξη της θεραπείας, διαπιστώθηκε υποτροπή στην ασθένεια, γεγονός που οδήγησε τους ειδικούς στην αναζήτηση ιστοσυμβατού δότη, μεταξύ των μελών της οικoγενείας. Ωστόσο, η μη εύρεση κατάλληλου HLA-ιστοσυμβατού δότη, οδήγησε τους γιατρούς και τους γονείς, στην απόφαση της μεταμόσχευσης των βλαστικών κυττάρων της μικρής, που είχαν απομονωθεί απ’ το ομφαλοπλακουντιακό αίμα, αμέσως μετά τη γέννηση της. Πριν τη μεταμόσχευση, πραγματοποιήθηκε άλλος ένας κύκλος χημειοθεραπείας, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η επέμβαση, όταν η ασθενής θα βρίσκεται σε κατάσταση ολικής υποχώρησης της ασθένειας (complete remission, CR), για δεύτερη φορά.

Η μεταμόσχευση των αυτόλογων βλαστικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος, πήγε καλά, χωρίς σημαντικές επιπλοκές και μολύνσεις ενώ δεν παρατηρήθηκε “αντίδραση μοσχεύματος εναντίον ξενιστή” (GvHD). 4 μήνες μετά την επέμβαση, οι εξετάσεις έξειξαν φυσιολογικό αριθμό κυττάρων του αίματος. Το κοριτσάκι παραμένει σε καλή κατάσταση με ολική υποχώρηση της ασθένειας (complete remission, CR), 24 μήνες μετά την επέμβαση και 28 μήνες μετά την υποτροπή στην ασθένεια. Εκτιμάται ότι είναι μικρή η πιθανότητα δεύτερης υποτροπής στην ασθένεια, καθώς σύμφωνα με βιβλιογραφική αναφορά, σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση, έπειτα από από σύντομη υποτροπή μετά την αρχική θεραπεία, μόνο ένα 4% δεύτερης υποτροπής παρατηρήθηκε σε διάστημα > 28 μηνών, μετά την πρώτη επανεμφάνιση της ασθένειας.


&: Hayani A., Lampeter E., Viswanatha D., Morgan D., Salvi SN. 2007.First report of autologous cord blood transplantation in the treatment of a child with leukaemia. Pediatrics. 119:296-300
 
 

 
[Η ιστορία της μικρής Ε.Μ.] [H ιστορία του μικρού Dallas Hextell] [H ιστορία του μικρού Ryan] [Η ιστορία του Jesse] [Θεραπεία απλαστικής αναιμίας] [Μελέτη σε παιδιά με διαβήτη τύπου-1]