Η Procell δεν είναι ακόμη μια τράπεζα φύλαξης βλαστικών κυττάρων. Είναι η εταιρία που εισήγαγε την τεχνογνωσία στην χώρα μας και με τον επιστημονικό της πυρήνα και προσανατολισμό έθεσε πρότυπα στην φύλαξη βλαστικών κυττά- ρων στην Ελλάδα, δίνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα στην Ελληνική οικογένεια να φυλάξει εντός των συνόρων τα βλαστικά κύτταρα του παιδιού της.
Το παγκοσμίως καταξιωμένο επιστημο- νικό μας δυναμικό και η δυνατότητα παραμονής του βιολογικού υλικού εντός της χώρας, σε συνδυασμό με ποσοτικά χαρακτηριστικά, όπως η απομόνωση των βλαστικών κυττάρων σε λιγότερο από 24 ώρες και η φύλαξη τους πάντα σε πολλαπλά φιαλίδια, παρέχουν στους επαγγελματίες υγείας και στους μέλλοντες γονείς την ποιοτικότερη λύση. 

Πέραν αυτών, η ProCell λειτουργώντας ως εργαστήριο βιοτεχνολογίας και ως υγιές επιχειρηματικό σύνολο με συγκεκριμένο όραμα, εξετάζει συνεχώς νέες υπηρεσίες και προϊόντα καθώς και συνεργασίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.  

 
Γιατί ProCell ... σε σημεία
 
 • Είναι η παλαιότερη αμιγώς ελληνική εταιρεία στο χώρο της απομόνωσης και φύλαξης βλαστικών κυττάρων ομφαλίου λώρου, που από τις αρχές του 2004 έως σήμερα έχουν εμπιστευθεί χιλιάδες ελληνικές οικογένειες.
 • Διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό υψηλής κατάρτισης, εξειδίκευσης και ευθύνης που εγγυάται το βέλτιστο κάθε φορά αποτέλεσμα.
 • Οι εργαστηριακές δομές εργάζονται 365 ημέρες το χρόνο επιτυγχάνοντας έτσι οι χρόνοι που μεσολαβούν μεταξύ λήψης και επεξεργασίας των δειγμάτων να είναι κάτω από 24 ώρες.
 • Αποθηκεύει κάθε δείγμα σε πολλαπλά φιαλίδια (πάντα περισσότερα των δύο(2)) εξασφαλίζοντας έτσι τη βέλτιστη δυνατή διαχείριση του δείγματος σε πιθανή μελλοντική χρήση
 • Στεγάζει τις εργαστηριακές της δομές σε αυτόνομο κτήριο. Δε συστεγάζεται σε χώρους με λοιπές εμπορικές δραστηριότητες, ελέγχοντας πλήρως συνθήκες και περιβάλλοντα χώρο στον οποίο πραγματοποιούνται όλες οι λειτουργίες της.
 • Διαθέτει πιστοποίηση για το σύνολο των διαδικασιών της. Ελέγχει, πιστοποιεί και διακριβώνει τα όργανα λειτουργίας, μετρήσεων και τον εξοπλισμό της βάσει των αυστηρότερων προδιαγραφών.
 • Έχει φροντίσει εξ’ αρχής να λειτουργεί βάσει των Ευρωπαϊκών οδηγιών και είναι πλήρως συμμορφωμένη και με το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία των τραπεζών φύλαξης βλαστικών κυττάρων.
 • Αποτελεί εταιρεία βιοτεχνολογικών εφαρμογών με τεχνογνωσία και όραμα για το χώρο της βιοτεχνολογίας και όχι απλά ένα επιχειρησιακό τμήμα ενός φορέα με πολλές δραστηριότητες που αντιμετωπίζει τον κλάδο εισπρακτικά.
 • Η σταθερά αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας μπορεί να εγγυηθεί με τα μεγαλύτερα δυνατά εχέγγυα την επιχειρηματική ασφάλεια και την πολυετή παρουσία στο χώρο.
 • Η φύλαξη των κυττάρων πραγματοποιείται μόνο για την οικογένεια που αποφασίζει να συνεργαστεί με την εταιρεία και για κανέναν άλλο. Κάθε δικαιούχος έχει λόγο για τη διαδικασία και είναι ο απόλυτος διαχειριστής του δείγματος και εντολέας της εταιρείας.
 • Διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των γονεών και του τέκνου που την έχουν εμπιστευτεί αυστηρώς εμπιστευτικά, χωρίς να τα κοινοποιεί για οποιοδήποτε λόγο σε συνεργαζόμενες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 
 • Η εταιρεία δεν πραγματοποιεί ερευνητικό έργο ούτε «παρεμβαίνει» με τον οποιοδήποτε τρόπο στο γενετικό υλικό που απομονώθηκε εξ' αρχής. Φροντίζει να διατηρεί με το βέλτιστο δυνατό τρόπο τον μεγαλύτερο δυνατό πληθυσμό βλαστικών κυττάρων, από το υλικό που οι γονείς προνόησαν να συλλεχθεί.